คริสตจักร ใกล้ฉัน โบสถ์ใ …

#6788

คริสตจักร ใกล้ฉัน โบสถ์ใ …

คริสจักร ใกล้ฉัน โบสถ์ใกล้ฉัน กรุงเทพฯ เขต คลองเตย คริสตจักรนานาชาติ Evangelical Church of Bangkok

ข้อมูลทั่วไป

สังกัด :สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
องค์การ :องค์การ สภาคริสตจักรพระกิตติคุณแห่งประเทศไทย อก.
ปีก่อตั้ง : 1966
ภาษานมัสการ : อังกฤษ

ที่ตั้งของ คริสตจักรนานาชาติ Evangelical Church of Bangkok

ที่อยู่ : 42 Sukhumvit Soi 10 ตำบล คลองเตย , อำเภอ คลองเตย , จังหวัด กรุงเทพมหานคร , ประเทศไทย 10110

บุคคลที่ติดต่อได้

ชื่อ : David King
ตำแหน่ง : ศิษยาภิบาล
โทรศัพท์ : 02-653-0521


ราคาปลีก:
ราคาต่อโหล:
ผู้ขาย : ร้านค้า-
เบอร์โทร-
คริสจักร ใกล้ฉัน โบสถ์ใกล้ฉัน กรุงเทพฯ เขต คลองเตย คริสตจักรนานาชาติ Evangelical Church of Bangkok
ราคาปลีก:
ราคาต่อโหล: