คริสตจักร ใกล้ฉัน โบสถ์ใ …

#6790

คริสตจักร ใกล้ฉัน โบสถ์ใ …

คริสจักร ใกล้ฉัน โบสถ์ใกล้ฉัน กรุงเทพฯ เขต คลองเตย คริสตจักรความหวังกรุงเทพ (มูลนิธิฯ)

ข้อมูลทั่วไป

สังกัด :คริสตจักรอิสระ
องค์กร :สมาคมคริสตจักรความหวัง
ปีก่อตั้ง :2011
ภาษานมัสการ :ไทย

ที่ตั้งของ คริสตจักรความหวังกรุงเทพ (มูลนิธิฯ)

ที่อยู่ : 1200 ถนนพระราม 4 ตำบล คลองเตย , อำเภอ คลองเตย , จังหวัด กรุงเทพมหานคร , ประเทศไทย

บุคคลที่ติดต่อได้

ชื่อ : ประภพ ภูมิวิทยา
ตำแหน่ง : ศิษยาภิบาล


ราคาปลีก:
ราคาต่อโหล:
ผู้ขาย : ร้านค้า-
เบอร์โทร-
คริสจักร ใกล้ฉัน โบสถ์ใกล้ฉัน กรุงเทพฯ เขต คลองเตย คริสตจักรความหวังกรุงเทพ (มูลนิธิฯ)
ราคาปลีก:
ราคาต่อโหล: