คริสตจักร ใกล้ฉัน โบสถ์ใ …

#6805

คริสตจักร ใกล้ฉัน โบสถ์ใ …

ที่ตั้งของ Nexus International Church

17/F, Lifestyle Building (Building 2), Theptarin Hospital 3850 Rama 4 Road ตำบล คลองเตย , อำเภอ คลองเตย , จังหวัด กรุงเทพมหานคร , ประเทศไทย

บุคคลที่ติดต่อได้

ชื่อ David Chen
ตำแหน่ง ศิษยาภิบาล
โทรศัพท์ 081-814-7915


ราคาปลีก:
ราคาต่อโหล:
ผู้ขาย : ร้านค้า-
เบอร์โทร-

ราคาปลีก:
ราคาต่อโหล: