คริสตจักร ใกล้ฉัน โบสถ์ใ …

#6807

คริสตจักร ใกล้ฉัน โบสถ์ใ …

ที่ตั้งของ คริสตจักรชีวิตพัฒนา

100/81-84 ถ.ดำรงลัทธพิพัฒน์ ตำบล คลองเตย , อำเภอ คลองเตย , จังหวัด กรุงเทพมหานคร , ประเทศไทย

บุคคลที่ติดต่อได้

ชื่อ สุวัฒน์ เกตุครื้น
ตำแหน่ง ศิษยาภิบาล
โทรศัพท์ 02-240-1726; 02-240-1727; 083-772-6552


ราคาปลีก:
ราคาต่อโหล:
ผู้ขาย : ร้านค้า-
เบอร์โทร-

ราคาปลีก:
ราคาต่อโหล: