คริสตจักร ใกล้ฉัน โบสถ์ใ …

#6819

คริสตจักร ใกล้ฉัน โบสถ์ใ …

ข้อมูลทั่วไป

สังกัด สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
องค์กร องค์กรคริสตจักร คณะพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย
ปีก่อตั้ง 1956
ภาษานมัสการ ไทย

ที่ตั้งของ คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์ธนบุรี

288 ถ.เจริญรัก ตำบล คลองต้นไทร , อำเภอ คลองสาน , จังหวัด กรุงเทพมหานคร , ประเทศไทย

บุคคลที่ติดต่อได้

ชื่อ ชาตรี จิตตะโสภี
ตำแหน่ง ศิษยาภิบาล
โทรศัพท์ 02-438-1585; 02-438-1858; 089-147-3434; 862-0129


ราคาปลีก:
ราคาต่อโหล:
ผู้ขาย : ร้านค้า-
เบอร์โทร-

ราคาปลีก:
ราคาต่อโหล: